Barnetråkk

Barnetråkk-data inneholder skolevei og fritidsvei med tilhørende opplysninger som for eksempel om veien er farlig eller ikke, og hvilken type fare mv. Data inneholder også leke-/oppholdsområde og områder som oppleves som bra og mindre bra. Det er barn som i hovedsak er informanter og deltagere i barnetråkk-kartlegging. Metoden brukes for å understøtte kommuneplanlegging og konsekvensvurderinger i vegsaker mv. 70-100 kommuner har i dag barnetråkkdata.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:01:33

Temagruppe: Befolkning

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:01:33

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert