Barnetråkk i Lillestrøm kommune - lokale data

Status: Submitted

Definition: Datasettet inneholder barnetråkkregistreringer utført ved barneskolene i Skedsmo kommune. Datasettet er relevant i alle plansammenhenger, kanskje spesielt for samferdselsplanlegging. Merk at de fleste registreringene er utført i 2006 og 2007. Oppføringen i Geonorge gir ikke mulighet til å laste ned dataene, ta kontakt med kommunen på epost geodata@lillestrom.kommune.no dersom du ønsker tilgang til datasettet.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Lillestrøm kommune
Version number 1

Theme: Planning

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: No

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 6/5/2023 4:13:51 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
useable
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient