Barmarksløyper i Finnmark

Status: Submitted

Definition: Data knyttet til motorisert ferdsel i utmark. Data over vedtatte og dermed lovlig ruter for terrengkjøretøy sommerstid. Grunnlag for vedtak er lov om motorferdsel i utmark og håndteres av fylkesmannen, eventuelt andre vedtak i kommunen. Motorisert ferdsel i utmark. Gjelder spesifiserte ruter for terrengkjøretøy sommerstid.

Updated: 03.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: County Governor

Usage

Vise hva som er lovlig trase for motorferdsel i utmark fra 1. juli til snøfall uten særskilt dispensasjon fra kommunen.

Theme: Transportation

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 10/3/2023 4:16:41 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
useable
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
useable
WFS status
good
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good