Artsmangfold – Svampobservasjoner per videotransekt

Status: Submitted

Definition: Datasettet viser antall svampobservasjoner per video-transekt og er basert på observasjoner av videomateriale av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av videorigg. Opptak av havbunnens overflate ble gjort langs 200 m og 700 m lange transekt. Hvert punktsymbol er plottet på koordinatene for transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse korresponderer med antall observasjoner.

Updated: 01.04.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Institute of Marine Research
Version number 1

Usage

Datasettet viser artsmangfoldet ved havbunnen. Det bør tas hensyn til dette artsmangfoldet i forbindelsen med planlegging av aktiviteter som kan føre til forstyrrelser av artsmangfoldet. Datasettet kan brukes som et verktøy for marin areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og i forbindelse med installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan ha påvirkning på havbunnen. Videre kan datasettet brukes som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: Yes

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/1/2023 4:13:51 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
useable
WFS status
good
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good