Artskart - funn av arter

Datasettet inneholder stedfestet informasjon om arter observert eller funnet i Norge. Funndataene følger datastandarden Darwin Core Archive (se http://rs.tdwg.org/dwc/ for detaljer). Datasettet inneholder også informasjon om artenes rødlistekategori (informasjon om arten er truet eller rødlistet) og fremmedeartskategori (informasjon om artenes økologisk risiko). Datasettet oppdateres kontinuerlig og inneholder per september 2016 over 23 millioner funn av 32 200 ulike arter.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Artsdatabanken

Version number 1

Updated: 3/29/2020 4:10:59 AM

Usage

Informasjon om funn og kategori er viktig i blant annet saksbehandling og forvaltning i saker etter Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven. Dataene blir også brukt i forbindelse med konsekvensutredninger og miljøanalyser. Forskningsinstitusjoner i inn- og utland bruker data som Artsdatabanken formidler i forskning.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 3/29/2020 4:10:59 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient