Artskart - funn av arter

Datasettet inneholder stedfestet informasjon om arter observert eller funnet i Norge. Funndataene følger datastandarden Darwin Core Archive (se http://rs.tdwg.org/dwc/ for detaljer). Datasettet inneholder også informasjon om artenes rødlistekategori (informasjon om arten er truet eller rødlistet) og fremmedeartskategori (informasjon om artenes økologisk risiko). Datasettet oppdateres kontinuerlig og inneholder per september 2016 over 23 millioner funn av 32 200 ulike arter.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Artsdatabanken

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:02:38

Bruksområde

Informasjon om funn og kategori er viktig i blant annet saksbehandling og forvaltning i saker etter Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven. Dataene blir også brukt i forbindelse med konsekvensutredninger og miljøanalyser. Forskningsinstitusjoner i inn- og utland bruker data som Artsdatabanken formidler i forskning.

Temagruppe: Natur

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:02:38

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Brukbar