Arealressurskart - AR50 - Snaumark

Kartlag i det landsdekkende datasettet AR50 som viser vegetasjonsdekkets frodighet på fjellet og på åpen fastmark i lavlandet. Datasettet er fremstilt i målestokk 1:50 000 og er tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1: 100 000. Fremstilingen skjer ved en generalisering av AR5 under tregrensa og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der det verken finnes AR5 eller satellittbilder. Vegetasjonsdekkets frodighet i fjellet er hentet fra satelittbilder. Åpen fastmark i lavlandet dekker et vidt spekter av naturlige og kulturpåvirka arealer. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter ARVEGET. Figurer som er mindre enn 15 dekar, vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. Areal i kvadratmeter er oppført under AREA_C. Datasettet oppdateres en gang hvert tredje år med siste års versjon av FKB-AR5 (Arealressurskart i målestokk 1:5000 i databasen pr. 31.12). Siste oppdatering har data fra 31.12.2013. Data lastes ned som fylkesvise eller kommunevise filer.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:02:26

Bruksområde

Sentrale bruksområder er oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning. Kartlaget kan også brukes referanseramme/ underlag ved produksjon av forskjellige temakart.

Temagruppe: Landbruk

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:02:26

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Brukbar