Arealressurskart - AR50 - Jordbruk

Kommunvise kartlag i det landsdekkende datasettet AR50 som viser arealtilstand på jordbruksareal i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter ARJORDBR. AR50 fremstilt ved en generalisering av FKB-AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der vi verken har hatt AR5 eller satellittbilder. Figurer som er mindre enn 15 dekar, vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. Areal i kvadratmeter er oppført under egenskap AREA_C. Datasettet oppdateres en gang hvert tredje år med siste års versjon av FKB-AR5 (Arealressurskart i målestokk 1:5000 i databasen pr. 31.12). Siste oppdatering har data fra 31.12.2013. Data lastes ned som fylkesvise eller kommunevise filer.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:02:22

Bruksområde

Sentrale bruksområder er oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning. Kartlaget kan også brukes referanseramme/ underlag ved produksjon av forskjellige temakart.

Temagruppe: Landbruk

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:02:22

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Brukbar