Arbeidsgiveravgiftsoner

Status: Submitted

Definition: Datasettet viser sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.

Updated: 03.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Skatteetaten

Usage

Grunnlag for å vise korrekt arbeidsgiveravgift. Kan brukes i kombinasjon med kommuneinndeling, adresser eller annet kartgunnlag.

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 10/3/2023 4:15:32 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
useable
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
good
WFS status
good
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good