Administrative enheter - historiske data 2017

Datasettet inneholder kommune- og fylkesinndelingen i landet gjeldene per januar 2017 med de mest nøyaktige grensene som er registrert digitalt og samlet i ett datasett. Kommunene avgrenses av riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og kommunegrense. Fylkene avgrenses av riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø og fylkesgrense. I tillegg inneholder datasettet grunnlinje og 1 nautisk mil, som er juridiske linjer utenfor kysten. Enhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle kommune. og fylkesnumre. De offisielle norske og samiske navnene for fylker er hentet fra SSR. Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/17/2021 4:11:38 AM

Usage

Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Saksbehandling på lokalt og regionalt plan etter plan- og bygningsloven.

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 1/17/2021 4:11:38 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good