Søk i register

AkvaPlassering

Plassering av akvakulturlokaliteten. 

Oppdatert: 20.03.2020
Status: Gyldig
Viser 1 - 3 av 3 treff

Kodeliste

Land

Gyldig

Sjø

Gyldig

Ukjent

Gyldig

Viser 1 - 3 av 3 treff