SOSI-plugin

Dette programtillegget er laget for å generere definisjonsfiler for SOSI-kontroll og SOSI-realisering fra UML-modeller i Enterprise Architect.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


SOSI-plugin

Status: Valid

Version: 2.0.0.28

Updated: 2/10/2023 11:17:08 AM

Accepted: 10/02/2023

Appoval text:
Godkjent av Standardiseringssekretariatet i Kartverket

No historical documents

No suggested documents