ShapeChange Add-In 32 bit

ShapeChange Add-In brukes til å generere GML-skjemaer fra UML-modeller i Enterprise Architect

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


ShapeChange Add-In 32 bit

Status: Valid

Version: 3.0

Updated: 7/4/2024 1:28:26 PM

Accepted: 10/02/2023

Appoval text:
Godkjent av Standardiseringssekretariatet i Kartverket

Draft 06/06/2024

No historical documents

No suggested documents