ShapeChange Add-In

ShapeChange Add-In brukes til å generere GML-skjemaer fra UML-modeller i Enterprise Architect

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


ShapeChange Add-In

Status: Valid

Version:

Updated: 2/10/2023 11:09:53 AM

Accepted: 10/02/2023

Appoval text:
Godkjent av Standardiseringssekretariatet i Kartverket

No historical documents

No suggested documents