WGS84 UTM Zone 35, 2d

UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er 27° øst for Greenwich.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/4/2018 9:07:30 PM

Epsg code

EPSG: 32635

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system:

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset