WGS84 Geografisk

World Geodetic System 1984. Brukt av GPS satellittnavigasjonssystemer. Uprojisert.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 30.05.2016 11:11:00

Epsg kode

EPSG: 4326

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 84

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt