SWEREF99-TM

Det offisiell referansesystemet som benyttes i Sverige idag. SWEREF 99 står for Swedish Reference Frame 1999 og er en realisering av det europeiske systemet ETRS89

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/11/2017 10:28:10 AM

Epsg code

EPSG: 3006

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system:

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset