North Pole LAEA Atlantic, basert på WGS84

Arealriktig planprojeksjon. Passer for den nordlige halvkule nord for 45°N, inkludert Arktis. Orientert mot Atlanterhavet.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 30.10.2018 10:02:14

Epsg kode

EPSG: 3574

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem:

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt