NN54 høyde

Vertkalt koordinatsystem basert på vertikalt datum Norge Normal Null 1954

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 10.06.2015 15:12:05

Epsg kode

EPSG: 5776

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: NN54

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Vertikalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt