NN54 høyde

Vertkalt koordinatsystem basert på vertikalt datum Norge Normal Null 1954

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/10/2015 3:12:05 PM

Epsg code

EPSG: 5776

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: NN54

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: vertical

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset