Ikke relevant

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 08.02.2018 13:24:01

Epsg kode

EPSG: 99999

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem:

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt