EUREF89 UTM sone 34, 2d

UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er 21° øst for Greenwich.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 03.07.2015 15:34:03

Epsg kode

EPSG: 25834

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 24

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Valgfritt

Nasjonalt krav: Valgfritt

Nasjonalt krav for havområder: Valgfritt