EUREF89 UTM sone 34, 2d

UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er 21° øst for Greenwich.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/3/2015 3:34:03 PM

Epsg code

EPSG: 25834

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 24

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Optional

National requirements: Optional

National requirements for marine areas: Optional