EUREF89 UTM sone 34, 2d + NN2000

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til UTM sone 34 i EUREF89. Dekker Norges fastland mellom 18°E og 24°E. Berøringsmeridianen er 21° øst for Greenwich.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/3/2015 3:42:43 PM

Epsg code

EPSG: 5974

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: -

Vertical reference system: 5941

Horizontal Reference System: 25834

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset