EUREF89 UTM sone 32, 2d + NN54

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN54 i tillegg til UTM sone 32 i EUREF89. Dekker Norges fastland mellom 6°E and 15°E. Berøringsmeridianen er 9° øst for Greenwich.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/3/2015 3:37:50 PM

Epsg code

EPSG: 6172

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: -

Vertical reference system: 5776

Horizontal Reference System: 25832

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset