EUREF89 UTM sone 30, 2d

UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er 3° vest for Greenwich.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/3/2015 3:34:49 PM

Epsg code

EPSG: 25830

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 20

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset