EUREF89 UTM sone 29, 2d

UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er -9°vest for Greenwich.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/3/2015 3:34:24 PM

Epsg code

EPSG: 25829

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 19

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Optional

National requirements: Conditional

National requirements for marine areas: Conditional