EUREF89 UTM sone 29, 2d

UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er -9°vest for Greenwich.

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 03.07.2015 15:34:24

Epsg kode

EPSG: 25829

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 19

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Valgfritt

Nasjonalt krav: Betinget

Nasjonalt krav for havområder: Betinget