EUREF89 NTM Sone24, 2d + NN54

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN54 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 24 (basert på EUREF89)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 20.08.2015 12:26:36

Epsg kode

EPSG: 6164

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 224

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Sammensatt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt