EUREF89 NTM Sone 7, 2d

Norsk Transversal Mercator sone 7 (basert på EUREF89)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.05.2015 10:02:01

Epsg kode

EPSG: 5107

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 207

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Ikke angitt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt