EUREF89 NTM Sone 7, 2d + NN2000

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 7 (basert på EUREF89)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 20.08.2015 12:45:46

Epsg kode

EPSG: 5947

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 207

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt