EUREF89 NTM Sone 6, 2d + NN2000

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 6 (basert på EUREF89)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/20/2015 12:44:44 PM

Epsg code

EPSG: 5946

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 206

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset