EUREF89 NTM Sone 30, 2d + NN2000

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 30 (basert på EUREF89)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/20/2015 1:14:35 PM

Epsg code

EPSG: 5970

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 230

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset