EUREF89 NTM Sone 14, 2d + NN54

Status: Submitted

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN54 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 14 (basert på EUREF89)

Updated: 20.08.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 6154

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 214

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset