EUREF89 NTM Sone 13, 2d

Norsk Transversal Mercator sone 13 (basert på EUREF89)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 30.05.2016 11:03:06

Epsg kode

EPSG: 5113

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 213

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt