EUREF89 NTM Sone 13 2d + NN2000

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 13 (basert på EUREF89)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.11.2015 13:00:49

Epsg kode

EPSG: 5953

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 213

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Sammensatt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt