EUREF89 NTM Sone 11, 2d + NN54

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN54 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 11 (basert på EUREF89)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 20.08.2015 11:14:50

Epsg kode

EPSG: 6151

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 211

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Sammensatt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt