EUREF89 NTM Sone 11, 2d + NN54

Status: Submitted

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN54 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 11 (basert på EUREF89)

Updated: 20.08.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Epsg code

EPSG: 6151

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 211

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset