EUREF89 NTM Sone 10, 2d + NN54

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN54 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 10 (basert på EUREF89)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/20/2015 11:14:03 AM

Epsg code

EPSG: 6150

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 210

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset