EUREF89 NTM Sone 10, 2d + NN2000

Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 10 (basert på EUREF89)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 20.08.2015 12:49:24

Epsg kode

EPSG: 5950

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 210

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Sammensatt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt