EUREF89 Geografisk + NN54

Geodetisk koordinatsystem i 3 dimensjoner uten projeksjon

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 07.04.2017 12:50:07

Epsg kode

EPSG: 6144

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem:

Vertikalt referansesystem: 5776

Horisontalt referansesystem: 4258

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt