EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe

Lambert Azimuthal Equal Area er et koordinatsystem for hele Europa for alle målestokker. Arealriktig planprojeksjon brukt blant annet for statistiske kartvisnsning i alle målestokker hvor arealriktig (flateriktig) kartpresentasjon er påkrevd

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2015 3:00:23 PM

Epsg code

EPSG: 3035

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 73

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: Not set

Krav

Inspire requirements: Mandatory

National requirements: Optional

National requirements for marine areas: Optional