EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Geodetisk koordinatsystem i 2 dimensjoner uten projeksjon

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2015 11:54:53 AM

Epsg code

EPSG: 4258

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 84

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: Not set

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset