EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Geodetisk koordinatsystem i 2 dimensjoner uten projeksjon

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.05.2015 11:54:53

Epsg kode

EPSG: 4258

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 84

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Ikke angitt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt