EUREF 89 Geografisk + EGM2008 høyde

Status: Valid

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d i tillegg til EGM2008 høyde. Det vil komme en offisiell kode etter hvert.

Updated: 19.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 4258+3855

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system:

Vertical reference system: 3855

Horizontal Reference System: 4258

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset