ED50 Geografisk

European Datum 1950. Geodetisk koordinatsystem i 2 dimensjoner uten projeksjon. Brukes stort sett i havområder.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.06.2015 12:56:13

Epsg kode

EPSG: 4230

Ekstern referanser: Vis

Referansesystem

SOSI referansesystem: 50

Vertikalt referansesystem:

Horisontalt referansesystem:

Dimensjon: Horisontalt

Krav

Inspirekrav: Ikke angitt

Nasjonalt krav: Ikke angitt

Nasjonalt krav for havområder: Ikke angitt