ED50 Geografisk

European Datum 1950. Geodetisk koordinatsystem i 2 dimensjoner uten projeksjon. Brukes stort sett i havområder.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/19/2015 12:56:13 PM

Epsg code

EPSG: 4230

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 50

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset