Vbase

Landsdekkende datasett som viser alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter og gang- og sykkelveger. Datasettet inneholder vegnett og restriksjoner, representert henholdsvis som senterlinje- og punktgeometri, med adresseinformasjon. Datasettet har høy grad av nettverkstopologi og kan for eksempel brukes til samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, presentasjon og generell oversikt. Vbase er tematisert etter vegtyper og attributter. Leveranse består av fylkes- og kommunevise filer.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:41:39 AM

Usage

Datasettet egner seg godt til for eksempel samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, generell oversikt og kartfremstilling i stor og liten målestokk.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:41:39 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
notset
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
good