Vbase

Landsdekkende datasett som viser alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter og gang- og sykkelveger. Datasettet inneholder vegnett og restriksjoner, representert henholdsvis som senterlinje- og punktgeometri, med adresseinformasjon. Datasettet har høy grad av nettverkstopologi og kan for eksempel brukes til samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, presentasjon og generell oversikt. Vbase er tematisert etter vegtyper og attributter. Leveranse består av fylkes- og kommunevise filer.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:11:07

Bruksområde

Datasettet egner seg godt til for eksempel samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, generell oversikt og kartfremstilling i stor og liten målestokk.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:11:07

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God