Tilgjengelighet - friluft

Kartverket kartlegger universell utforming og tilgjengelighet i byer, tettsteder og friluftsområder og offentliggjør alle registrerte data. Kartleggingen viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn. Datasettet er et bidrag til å skape bedre folkehelse og å sikre selvstendighet og sikkerhet for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig registrering av tettsteder og frilufts-/friområder over hele landet.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:16:04

Bruksområde

Kartklienten skal tjene som et oppslagsverk for arealplanlegging og forvalting i kommunen, statistikk og tilstandsanalyse men også for «sluttbrukere» som organisasjoner og andre interesserte om tilgjengelighet og mulige barrierer for ferdsel.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:16:04

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
God
GML-krav status
Brukbar
ATOM-feed status
God