Tilgjengelighet - friluft

Definition: NEDLASTING VISER STATUS 31.12.2021, NY NEDLASTINGSLØSNING FOR 2022 KOMMER PÅ PLASS I UKE 16/17 I SLUTTEN AV APRIL UNDER SAMLET DATASETT TILGJENGELIGHET. Kartverket kartlegger universell utforming og tilgjengelighet i byer, tettsteder og friluftsområder og offentliggjør alle registrerte data. Kartleggingen viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn. Datasettet er et bidrag til å skape bedre folkehelse og å sikre selvstendighet og sikkerhet for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig registrering av tettsteder og frilufts-/friområder over hele landet.

Updated: 22.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Kartklienten skal tjene som et oppslagsverk for arealplanlegging og forvalting i kommunen, statistikk og tilstandsanalyse men også for «sluttbrukere» som organisasjoner og andre interesserte om tilgjengelighet og mulige barrierer for ferdsel.

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/22/2022 3:43:00 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
useable
ATOM feed status
good