Tettsteder 2021

Definition: Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2021. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted, fullstendig definisjon og tilhørende statistikk på produktsiden her: http://www.ssb.no/beftett.

Updated: 01.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway
Version number 1

Usage

Dataene brukes i mange analyser som en viktig variabel for å forklare variasjoner i sosiale, miljømessige og demografiske forhold og til statistiske formål for øvrig. Brukere er særlig planleggingsetater og forskningsmiljøer.

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 12/1/2022 3:28:40 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good