Tettsteder 2019

Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2019. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 8/10/2020 3:11:33 AM

Usage

Dataene brukes i mange analyser som en viktig variabel for å forklare variasjoner i sosiale, miljømessige og demografiske forhold og til statistiske formål for øvrig. Brukere er særlig planleggingsetater og forskningsmiljøer.

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 8/10/2020 3:11:33 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good