Tare - høstefelt

Arealavgrensete felt hvor det innenfor angitte tidsrom kan høstes tare med trål. Innenfor feltene er det stengte områder hvor det er forbudt å høste tare. Også innenfor feltene er det referanseområder hvor det er ikke tillatt å høste tare uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Forskrift finnes på Fiskeridir.no Den er delt opp i fire områder: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og en forskrift for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Version number 1

Updated: 8/14/2020 3:13:11 AM

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 8/14/2020 3:13:11 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
useable
ATOM feed status
good