Tare - høstefelt

Definition: Arealavgrensete felt hvor det innenfor angitte tidsrom kan høstes tare med trål. Innenfor feltene er det stengte områder hvor det er forbudt å høste tare. Også innenfor feltene er det referanseområder hvor det er ikke tillatt å høste tare uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Hoved forskrift finnes på www.fiskeridir.no og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-07-13-642 Høstefeltene er spesifiserte i tre forskrift: Rogaland og Vestland; Møre og Romsdal og Trøndelag; Nordland sør av Vegaøyan verdensarvområde Feltgrenser følger langs hele bredde- og lengdeminutter, med bredde på 1 nautisk mil for hvert høstefelt i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. I Nordland har høstefelt 1/2 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert 1/2 breddeminutt. Se forskrift for mer informasjon om hvilke felt som er åpne.

Updated: 28.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Usage

Mer informasjon om Fiskeridirektoratets kartløsning, geodata og nedlasting finnes her: https://www.portal.fiskeridir.no/kart

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/28/2024 3:24:18 AM