Tare - høstefelt

Definition: Arealavgrensete felt hvor det innenfor angitte tidsrom kan høstes tare med trål. Innenfor feltene er det stengte områder hvor det er forbudt å høste tare. Også innenfor feltene er det referanseområder hvor det er ikke tillatt å høste tare uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Forskrift finnes på Fiskeridir.no Den er delt opp i fire områder: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og en forskrift for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Updated: 10.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Usage

Mer informasjon om Fiskeridirektoratets kartløsning, geodata og nedlasting finnes her: https://www.portal.fiskeridir.no/kart

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 12/10/2023 3:32:05 AM