Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Støysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid. Rød sone angir områder som er sterkt berørte av støy, der det frarådes å etablere støyfølsom bebyggelse. Gul sone angir områder som i noen grad er berørte av støy og der etablering av støyfølsom bebyggelse kan vurderes dersom det utføres støyreduserende tiltak. Nye støyberegninger skal gjøres hvert 5. år eller dersom det skjer forandringer i skytefeltet/skytebanen som påvirker støybildet.

Innsender: Kartverket

Eier: Forsvarsbygg

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:11:02

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent:

Kandidatdato: 01.01.2018

Oppdatert: 21.03.2019 03:11:02

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God