Støysoner Avinors lufthavner

Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysoner er behandlet iht. T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, Miljøverndepartementet

Innsender: Kartverket

Eier: Avinor

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:18:35

Bruksområde

Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støyberegningene skal ikke benyttes sammen med detaljerte kartdata

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Forurensning

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:18:35

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God