Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Definition: Datasettet inneholder støysoner fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt der det brukes tunge våpen, det vil si andre våpensystemer enn håndvåpen. Dette er mer støyende våpen, som er i bruk i de største av Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Støysonene i datasettet representerer all militær aktivitet i feltene, også bruk av militære kjøretøy og skyting utenfor faste standplasser. Støysonene er en sammenslåing av T-1442-støygrenser og støygrenser nedfelt i en tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven eller lignende regulering (tilsvarer rød sone), med en buffer (tilsvarer gul sone).

Updated: 21.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency
Version number 1

Usage

Datasettet beregner rød og gul støysone for de største skyte- og øvingsfeltene. Disse støysonene er viktige for utbyggere og privatpersoner som skal gjøre tiltak iht. PBL, samt for kommuner som skal implementere disse sonene i sitt planverk

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2022

Updated: 3/21/2023 3:37:09 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good